ביתי

ב״ביתי״ פיצחו את הרעיון של עזרה לגיל השלישי. לאוכלוסיה המתבגרת – אבל המתפקדת,

עוזר אישי לגיל האישי. אנחנו על הליווי האסטרטגי , והעיצובים