עמרי נחום

עמרי נחום הוא איש מקסים, ראש גדול, מתנדב ואדריכל

עם דעות חקוקות בסלע. אנחנו פשוט הוצאנו לפועל את הנקיון

והאסתטיקה שהן נר לרגליו.