BORAX

את גיל בוראקס לא צריך להציג. הוא אחד ממפיקי הפרסומות המובילים בארץ.

לשמחתנו הוא פנה אלינו שנמתג אותו כשהחליט לצאת לדרך חדשה.

בטוחים שיגיע הכי רחוק שאפשר.