ESCAPE ROOM

איזה כיף לעבוד עם רשת שצריך לפצח פתרונות ותעלומות על בסיס יומי..

מיתוג כולל לרשת הכי הכי הכי של חדרי בריחה בארץ.

לוגו אתר אייקונים ושפה כוללת.

אנחנו קופצים רגע לאיזה חדר, תיכף בורחים…