Grouphon

גרופהון מציעה קבוצות רכישה ייחודיות הממוקדות במוצרים פיננסיים בלבד.

כך יכולה חבורת אנשים המתכנסת מבלי להכיר כלל אחד את השנייה, לחסוך אלפי ועשרות אלפי שקלים בדמי הניהול לקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים.

המשימה שלקחנו על עצמנו בתהליך המיתוג הזה הייתה למתג משהו יוקרתי עם זיקה לשוק ההון – הן בצבעים והן באלמנט המוביל.

בחרנו בכלי שחמט המעביר יוקרה עם חוכמה ואת כל הערכים ההפוכים למזל. את כלי השמח הקלאסי, הסו, עיצבנו עם ראש של שור, המבטא בשוק ההון עליות שערים ורווחים. אחרי הלוגו באה השפה כללית האחידה ואיתה כרטיסי הביקור והאתר.

התוצאה לפניכם.