Novo Gold

חברה שקמה במטרה לתת מענה לצורך של רופאים ולקוחות עם מוצרים רפואיים איכותיים בתחום הכירורגיה הפלסטית.

בשנים בהם פועלת החברה היא ביססה את מעמדה כמתמחה בייבוא ושיווק מוצרים רפואיים מוקפדים ומקצועיים במיוחד.

עיצוב אתר האינטרנט של Novo Gold לפניכם.