REIT 1

ריט1 היא קרן ההשקעות בנדל"ן הראשונה בישראל.

הקרן מובילה בתחומה בישראל, מתוקף דרך ההשקעה החדשנית שלה בארץ – אפשרות לשיתוף משקיעים בנכסים מניבים בישראל. השקעה במשותף.
אנחנו זוכים כבר שנים לעצב עבורם, פעם ברבעון, את המצגות המשקפות למשקיעים שלהם, את התשואות באותם שלושה חודשים.
המצגות נשלחות אל המשקיעים ומועלות רשמית אל אתר האינטרנט של החברה.