Smartheart

שחל, חברת הטלרפואה המתקדמת בעולם, הביאה אלינו את סמארטהארט, מכשיר קטן וגאוני
שיודע למדוד ולדווח על פעילות א.ק.ג. ברמה של בית חולים.

החולה מתחבר לקטנטן הזה (בגודל טלפון סלולרי) ושולח לרופא או לגורם המטפל את הא.ק.ג. בשידור חי, מה שיכול להציל חיים או להרגיע, תלוי במקרה.

כמו את המיתוג של שחל, גם את זה של סמארטהארט, לא אנחנו יצרנו. אבל מכאן לקחנו את השפה הקיימת ועל פיה זכינו לפתח אלמנטים ותוצרים, וכמו שאפשר להתרשם, זכינו להיות חלק מהשקת הפיתוח המבורך הזה.